Photo By: Photo Credit: Jenifer Jordan © Gibbs Smith, Charles Faudree Interiors, Charles Faudree, Jenifer Jordan (photographer)

Photo By: Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images

Photo By: Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images

Photo By: Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images, Gilles Mingasson/Getty Images

Shop This Look